Dino 2010

No products available yet

Stay tuned! More products will be shown here as they are added.

Là một loại đồ chơi xếp hình được làm từ nhựa, có hình dạng và màu sắc giống như các loài khủng long thời tiền sử. Xếp hình thể loại Dinosaurs có thể được sử dụng để tạo ra các cảnh quan, trò chơi hoặc trưng bày. Bộ xếp hình cũng có thể giúp trẻ em học hỏi về lịch sử, sinh học và hóa học của các loài khủng long.

Loading...