Bảng thông số các loại khẩu trang 3M PARTICULATE RESPIRATOR (mặt nạ phòng độc) đang bán tại thị trường Việt Nam

Cỡ Khả năng lọc Van thở Than hoạt tính Ghi chú
3M 8550 Đủ các cỡ xxx Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Hồng, đỏ, đen, xanh, xám;
3M 8822 Người lớn 95.00% Có van Không than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9001 Người lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9001V Người lớn 90.00% Có van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9002 Người lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9002V Người lớn 90.00% Có van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9003 Trẻ em 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9003V Trẻ lớn 90.00% Có van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9004 Trẻ lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9004V Trẻ lớn 90.00% Có van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9005 Người lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo gáy; Màu Trắng;
3M 9010 Người lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9021 Người lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Đen; Hộp 50 cái có tem seal
3M 9022 Người lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen;
3M 9031 Người lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Xanh; Túi 10 cái, có tem seal
3M 9032 Người lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Xanh; Túi 10 cái, có tem seal
3M 9033 Trẻ lớn 90.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Xanh;
3M 9041 Người lớn 90.00% Không van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Đen;
3M 9041V Người lớn 90.00% Có van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Đen;
3M 9042 Người lớn 90.00% Không van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen;
3M 9042V Người lớn 90.00% Có van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen;
3M 9071 Người lớn 90.00% Không van Có than hoạt tính Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Đen; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái trong một túi nylon hàn kín
3M 9072 Người lớn 90.00% Không van Có than hoạt tính Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái trong một túi nylon hàn kín
3M 9132 Người lớn 95.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Xanh; Hộp 30 cái, mỗi cái có nylon hàn kín. Chuyên dùng cho môi trường bệnh viện, chống máu, dịch bệnh nhân. Có thể dùng làm khẩu trang phẫu thuật
3M 9501 Người lớn 95.00% Không van Không than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9501+ Người lớn 95.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9501C Người lớn 95.00% Có van Không than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Hồng, xanh, tím; Túi 3 cái
3M 9501V Người lớn 95.00% Có van Không than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9501V+ Người lớn 95.00% Có van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Trắng; Túi Zip 25 cái có tem seal, mỗi cái không có nylon bên trong. Hộp 15 cái hoặc 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9501VT Người lớn 95.00% Có van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9502 Người lớn 95.00% Không van Không than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9502+ Người lớn 95.00% Không van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9502V Người lớn 95.00% Có van Không than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9502V+ Người lớn 95.00% Có van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Trắng; Túi Zip 25 cái có tem seal, mỗi cái không có nylon bên trong. Hộp 15 cái hoặc 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9502VT Người lớn 95.00% Có van Không than hoạt tính Không đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9505 Người lớn 95.00% Không van Không than hoạt tính Chun cao su tổng hợp; Đeo gáy; Màu Trắng;
3M 9541 Người lớn 95.00% Không van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Đen;
3M 9541V Người lớn 95.00% Có van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Đen; Hộp 20 cái có tem seal, mỗi cái trong một túi nylon hàn kín
3M 9542 Người lớn 95.00% Không van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Đen;
3M 9542V Người lớn 95.00% Có van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Đen; Hộp 20 cái có tem seal, mỗi cái trong một túi nylon hàn kín
3M 9561V Trẻ nhỏ 95.00% Có van Không than hoạt tính Có đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Thỏ hồng, gấu xanh, máy bay trắng; Hôp 3 cái, mỗi cái có nylon riêng hàn bằng máy
3M 9914 Người lớn 90.00% Có van Có than hoạt tính Có đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen;


Tem chống giả seal miệng túi hộp khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fakePhân biệt, so sánh để tìm sự khác biệt giữa khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng với khẩu trang 3M giả, dỏm, nhái, fake

 • Khẩu trang 3M nhái fake dỏm giả sẽ không có tem, hoặc tem trong màu xanh chứ không đổi màu được như tem chống giả của khẩu trang 3M chính hãng, chuẩn, xịn, thật.
 • Hộp khẩu trang 3M ghi rõ: Not intended for individual resale (không được thiết kế để tách ra bán lẻ). Vậy nên nếu bạn thấy một hộp 3M không có tem seal của hãng dán ngay ngắn trên hộp, chắc chắn đó là hàng nhái fake dỏm giả. Nếu ai đó có ảnh với một đống khẩu trang cùng các hộp xếp bẹp dí, đó cũng là hàng nhái fake dỏm giả.

Khẩu trang 3M giả nhái dỏm fake không có tem

Tem giả khẩu trang 3M nhái dỏm giả fake

Chữ in (nhãn) trên khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

 • Chữ nhãn trên khẩu trang 3M nhái giả fake dỏm được in bằng máy in phun nên có các đặc điểm: chữ in màu đen đậm, mực đọng lại thành các chấm đen đậm ở chỗ vải bị lõm, mực dễ bị phai, bi bong, mực có mùi hắc.
 • Nhãn in trên khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng có nhãn được in bằng laser, màu xám đều, không phai, không bong tróc.

Nhãn in trên khẩu trang 3M nhái giả fake dỏm

Chữ khẩu trang 3M giả bị phai

Số in trên khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

 • Mỗi khẩu trang 3M được in một dãy số serial , đoạn đầu là số lô của hộp, đoạn sau là thời gian sản xuất. Với hộp hoặc túi khẩu trang 3M chuẩn xịn chính hãng, các khẩu trang trong hộp cũng có serial với đoạn đầu là số lô của hộp, đoạn sau là các số giống nhau (do cùng sản xuất tại một thời điểm) hoặc liên tiếp nhau (do các khẩu trang làm với thời gian sát cạnh nhau sẽ xếp chung hộp. Tuy nhiên sẽ không có chuyện tất cả số trên khẩu trang trong túi hoặc trong hộp giống nhau hết

Số trên khẩu trang 3M xịn chính hãng thật có đoạn đầu trùng với số lô hộp

Số trên khẩu trang 3M không giống nhau hết mà thường gần sát nhau

 • Số in trên khẩu trang 3M giả nhái dỏm fake giống nhau hàng loạt

Số in trên khẩu trang 3M giả fake dỏm nhái giống hết nhau

Dây chun của khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

Chun khẩu trang 3M giả không vuông góc

 • Dây chun của khẩu trang 3M nhái fake giả dỏm có thể cắt không vuông góc do cắt bằng tay
 • Dây chun của khẩu trang 3M xịn thật chính hãng luôn vuông góc do cắt bằng máy

Gim giữ chun của khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

 • Đầu gim giữ dây chun trên khẩu trang 3M thật, xịn, chính hãng, chuẩn thì khoảng cách giữa hai đầu kim rất nhỏ
 • Trên khẩu trang 3M giả, fake, nhái thì khoảng cách này lớn hơn hoặc đầu gim chồng lên nhau
 • Miếng ghim cố định dây cao su được ép bằng máy nên rất chặt, vừa khít với bề mặt khẩu trang, khi bóp tay vào hoặc vuốt qua khu vực được ghim không có cảm giác gồ ghề

So sánh gim dây khẩu trang 3M thật giả

Đầu ghim khẩu trang 3M giả chồng lên nhau

Van thở của khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

 • Logo 3M trên van thở của khẩu trang 3M giả, nhái, dỏm fake có kích thước to hơn khoảng 1/3 so logo 3M với trên trên van thở của khẩu trang 3M chuẩn, xịn thật, chính hãng
 • Van thở của khẩu trang 3M giả, nhái, dỏm fake không khít ở trạng thái bình thường, nên gần như nó vô tác dụng

So sánh van thở khẩu trang 3M thật giả

Van thở khẩu trang 3M giả

Van thở của khẩu trang 3M giả không khít trong trạng thái bình thường

Van thở khẩu trang 3M giả bị hở

Mùi của khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

 • Mùi của khẩu trang 3M nhái fake giả dỏm có nhiều mùi khó chịu bao gồm từ mùi vải, mùi chun cao su, mùi hắc của mực in
 • Mùi của khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng chỉ có với trường hợp các khâu trang dùng chun tổng hợp. Có người nghĩ kêu đó là mùi nhựa. Mùi này thường nhanh hết và sẽ quen ngay chứ không thấy khó chịu. Khi thay cái mới sẽ có cảm giác là mùi đồ mới

Diềm của khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

 • Diềm dập của khẩu trang 3M nhái fake giả dỏm có thể bị cắt lẹm hoặc bị dập không đều mép
 • Diềm dập của khẩu trang 3M chính hãng xịn thật luôn đều mép

Diềm của khẩu trang 3M nhái giả fake bị cắt lẹm

Nếp gấp của khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

 • Nếp gấp của khẩu trang 3M nhái fake giả dỏm có thể theo nhiều hướng khác nhau
 • Nếp gấp của khẩu trang 3M chính hãng xịn thật luôn theo một hướng

Khẩu trang 3M giả nếp gấp không cùng hướng

Nylon của khẩu trang 3M chuẩn, xịn, thật, chính hãng và giả, dỏm, nhái, fake

 • Nylon của khẩu trang 3M nhái fake giả dỏm không có dòng thông tin liên hệ đến 3M, chắc cơ sở in cố làm vậy để tránh kiện tụng
 • Nylon của khẩu trang 3M chính hãng xịn thật luôn có thông tin liên hệ về công ty 3M

Túi nylon khẩu trang 3M giả fake nhái dỏm không có thông tin liên hệ 3M

3M 9501VT phiếu phản hồi chất lượng

Phân biệt các kiểu tem chống giả khẩu trang 3M

Tem chống giả khẩu trang 3M trong suốt đổi màu khi nhìn nghiêng được dán trên nền đen đỏ

 • Là tem thường hay dán trên hộp khẩu trang đóng gói dưới dạng Industrial hoặc Online
 • Tem khẩu trang 3M chống giả loại này sẽ đổi từ trong suốt sang màu xanh ở phần nền bìa trắng, đổi dải bìa đen đỏ thành màu đỏ. Để có thể hiểu rõ hơn mời bạn xem video dưới

Tem chống giả khẩu trang 3M trong suốt đổi màu xanh khi nhìn nghiêng dán trên nền trắng, bạn có thể xem video mở hộp khẩu trang 3M 9541V để rõ

Tem chống giả khẩu trang 3M giấy trắng có một phần đổi màu khi nhìn nghiêng và một phần tráng bạc có thể cào để lấy mã QR bên trong, bạn có thể xem video mở hộp khẩu trang 3M 9501V+ chính hãng để thấy

Tem chống giả khẩu trang 3M giấy trắng có một phần đổi màu khi nhìn nghiêng, bạn có thể xem video bóc túi khẩu trang 3M 9031 chính hãng để thấy

Phân biệt các cỡ của khẩu trang 3M Respirator: Mỗi mã khẩu trang 3M luôn chỉ có một cỡ, do đó bạn đừng yêu cầu cỡ to hơn hay cỡ nhỏ hơn

So sánh các cỡ khẩu trang chống độc 3M

Khẩu trang 3M cỡ chuẩn (3M Standard Size): dành cho người lớn

 • Khẩu trang 3M cỡ chuẩn này thường có mã xxx1 (đeo tai) hoặc xxx2 (đeo đầu) hoặc xxx5 (đep gáy)
 • Khẩu trang 3M cỡ chuẩn là cỡ to nhất mà 3M có bán trên thị trường VN. Tất cả các khẩu trang cỡ chuẩn này đều to bằng nhau. Nếu bạn nghĩ là khẩu trang này bé với mặt thì bạn đang nhầm giữa việc chun đeo bị chặt và khẩu trang 3M bị bé. Khẩu trang 3M luôn phải áp sát mặt để đạt được các tiêu chuẩn chống bụi

Khẩu trang 3M cỡ nhỏ (3M Small Size): Dành cho trẻ lớn (từ 12 tuổi trở lên) và người có khuôn mặt nhỏ

 • Khẩu trang 3M cỡ nhỏ thường có mã xxx3 (đeo tai) hoặc xxx4 (đeo đầu)
 • Khẩu trang này nói chung dành cho người mặt nhỏ, đó có thể là người lớn mặt nhỏ hoặc trẻ lớn. Do đó trong các hình ảnh quảng cáo khẩu trang 3M cỡ nhỏ, có lúc hình ảnh người đeo là người lớn, có lúc hình ảnh đeo là trẻ nhỏ

Khẩu trang 3M cỡ trẻ nhỏ ( 7 tuổi - 12 tuổi):

 • Hiện khẩu trang 3M cỡ trẻ nhỏ chỉ có các loại: 3M 9560, 3M 9560V, 3M 9561V
 • Khẩu trang 3M cỡ trẻ em nhỏ không có thanh nẹp mũi bằng nhôm, thay vào đó là đệm mũi siêu dày và siêu êm.
 • Khẩu trang 3M cỡ trẻ nhỏ cũng chỉ có dạng đeo đầu, để hạn chế tối đa việc các bé khó chịu do đo tai, ngoài ra khẩu trang này cũng áp dụng chun vải mềm mại.
 • Khẩu trang 3M cỡ trẻ em nhỏ hiện là loại đắt nhất, xịn nhất của 3M.

Phân biệt các kiểu đeo của khẩu trang 3M Respirator

Khẩu trang 3M đeo tai ( 3M Earloop Respirator ): Kiểu đeo với chun ngắn nhất

Khẩu trang 3M kiểu đeo tai

 • Chun của khẩu trang 3M kiểu đeo tai khi chập đôi, kéo dãn ra được tới 30cm. Thế nên nếu bạn thấy đau tai, không có nghĩa là khẩu trang bị nhỏ so với bạn. Mà là 3M thiết kế khẩu trang áp đủ chặt vào mặt, để đạt được các tiêu chuẩn chống bụi. Các tiêu chuẩn yêu cầu phải có bài test kiểm tra xem khẩu trang có áp kín vào mặt không.
 • Khẩu trang 3M kiểu đeo tai thường có mã xxx1 (cỡ người lớn) hoặc xxx3 (cỡ trẻ lớn, người mặt nhỏ)
 • Để đỡ đau tai hơn, bạn nên chuyển sang khẩu trang 3M kiểu khẩu trang đeo đầu, hoặc khẩu trang 3M kiểu khẩu trang đeo gáy

Khẩu trang 3M đeo đầu ( 3M Headband Respirator ): Kiểu đeo với chun dài nhất

Khẩu trang 3M kiểu đeo đầu

 • Khẩu trang 3M kiểu đeo đầu là loại đạt hiệu quả cao nhất, thoải mái nhất. Đặc biệt phù hợp với ai phải đeo nhiều, đeo liên tục trong thời gian dài.
 • Khẩu trang 3M kiểu đeo đầu thường có mã xxx2 (cỡ người lớn) hoặc xxx4 (cỡ trẻ lớn, người mặt nhỏ)
 • Bạn có thể xem video cách hướng dẫn đeo đầu khẩu trang 3M Respirator kiểu đeo đầu

Khẩu trang 3M đeo gáy ( 3M Neck loop Respirator): Kiểu đeo với chun dài giữa loại đeo tai và đeo đầu.

Khẩu trang 3M kiểu đeo gáy

 • Khẩu trang 3M kiểu đeo gáy có kèm thêm một móc nhựa nối đặc biệt, do đó giá luôn cao hơn loại đeo tai hay đeo đầu cùng dòng.
 • Khẩu trang 3M kiểu đeo gáy thường có mã là xxx5

Phân biệt các kiểu chun khẩu trang 3M

So sánh chun tổng hợp và chun vải mềm của khẩu trang 3M

Chun tổng hợp: là loại chun truyền thống của 3M

Khẩu trang 3M chun truyền thống, có mùi

 • Chun tổng hợp của khẩu trang 3M này không làm từ cao su như mọi người nghĩ, để tránh việc một số người bị dị ứng. 3M ghi rõ là: Khẩu trang không chứa bất kỳ thành phần nào được làm từ cao su tự nhiên ( This respirator contains no components made from natural rubber latex )
 • Các khẩu trang 3M dùng chun tổng hợp thường có mùi mới, do một phần các chất bay hơi từ chun. Mùi này sẽ nhanh chóng hết sau một thời gian ngắn

Chun vải đan (Knitted 3M Respirator): Là loại vải (dệt), bản to hơn chun truyền thống, mềm hơn, dai hơn đến mức gần như dứt không đứt nổi

Khẩu trang 3M chun vải đan không có mùi

 • Các mẫu mới của khẩu trang 3M thường được 3M dùng loại chun này. Loại chun vải đan của khẩu trang 3M cũng không làm khẩu trang có mùi như chun tổng hợp truyền thống.
 • Các khẩu trang 3M dùng chun vải đan thường có thêm dấu + để phân biệt với các khẩu trang chun tổng hợp cùng dòng.
 • Các khẩu trang 3M mẫu mới (như 3M 9541V, 3M 9542V...) thì bỏ hẳn dùng chun tổng hợp mà dùng luôn chun vải đan, do đó các mẫu này không còn mã nào có chữ + nữa.

Phân biệt các kiểu đóng gói khẩu trang 3M: Tất cả các dạng đóng gói đều có chất lượng như nhau nếu cùng là hàng xịn.

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Industrial

Khẩu trang 3M đóng gói dạng Industrial

 • Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Industrial là kiểu phổ biến nhất, dành cho nhiều thị trường khác nhau.
 • Vỏ hộp khẩu trang 3M đóng gói kiểu Industrial thường làm bằng bìa khá mỏng thế nên hay móp bẹp.
 • Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Industrial có mẫu mã từ lâu, nên bị làm giả rất nhiều.
 • Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Industrial dùng chung cho nhiều thị trường, nên thiếu chứng nhận hợp chuẩn ở TQ, do đó mỗi khẩu trang phải dán thêm tem xanh LA

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Online

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Online

 • Kiểu đóng gói online của khẩu trang 3M là kiểu dành riêng cho thị trường Trung Quốc, do đó tỉ lệ chữ tiếng Trung cao hơn
 • Vỏ hộp khẩu trang 3M kiểu đóng gói Online thường làm bằng bìa cứng hơn
 • Dạng đóng gói này mới hơn, do đó hàng giả cũng ít hơn
 • Khẩu trang 3M kiểu đóng gói OnlineĐã được chứng nhận hợp chuẩn Trung Quốc từ trước nên bên trong không còn tem xanh LA nữa

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Online chuyên cho trang điện tử www.jd.com

Khẩu trang 3M 9501V DingDong exclusive

 • Đây là kiểu đóng gói online chỉ bán trên www.jd.com

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu mua lẻ

Khẩu trang 3M 9501V+ đóng gói kiểu mua lẻ

 • Đây là kiểu đóng gói dành riêng cho thị trường Trung Quốc, do đó tỉ lệ chữ tiếng Trung cao hơn
 • Vỏ hộp khẩu trang 3M kiểu đóng gói Online thường làm bằng bìa cứng hơn
 • Kiểu mới hơn, do đó hàng giả cũng ít hơn, bên trong có cả 1 túi nylon Zip để bảo quản khẩu trang
 • Đã được chứng nhận hợp chuẩn Trung Quốc từ trước nên bên trong không còn tem xanh LA nữa

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Environmental

Khẩu trang 3M đóng gói kiển Environmental

 • Kiểu đóng gói Environmental của khẩu trang 3M là kiểu đóng gói bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc dùng giấy (phải chặt cây) và nylon (gây ô nhiễm môi trường), cũng là kiểu các sản phẩm mới của 3M hay dùng
 • Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Environmental nằm trong một túi nylon Zip (có thể tái sử dụng). Miệng túi có tem seal chống giả của hãng dán, nhằm đảm bảo túi chưa bóc. Bên trong túi lớn này là các khẩu trang chứ không còn túi nylon nào nữa.
 • Khẩu trang đóng gói kiểu Environmental ít mùi nhất, đơn giản bởi vì không có keo dán bay hơi (keo dán của các túi nylon bọc khẩu trang đơn lẻ)

Khẩu trang 3M đóng gói đơn giản

Kiểu đóng gói khẩu trang 3M đơn giản

 • Đây là kiểu đóng gói chỉ có túi dán kèm tem chống giả seal. Kiểu này áp dụng cho các sản phẩm bình dân như 3M 9031, 3M 9032

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu bán lẻ

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu bán lẻ

 • Là kiểu đóng gói riêng rẽ với số lượng nhỏ cho người mua ít

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Nextcare

Khẩu trang 3M đóng gói kiểu Nexcare

 • Nexcare đơn giản chỉ là một thương hiệu con của 3M, nơi 3M gom một cơ số các sản phẩm người bình thường hay mua.
 • Lưu ý là Nexcare có nhiều khẩu trang không chống được bụi, ví dụ khẩu trang 3M Nexcare 8550. Do đó khi mua bạn nhớ xem kỹ.

Bảo vệ đường hô hấp khi tiếp xúc với ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là mối quan tâm hàng đầu ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới.

Một thành phần gây ô nhiễm bao gồm bụi, ozone (O3), sulfur dioxide (SO2), nitơ dioxide (NO2) và carbon monoxide (CO). Cơ quan nghiên cứu quốc tế về Ung thư (IARC), một phần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã phân loại ô nhiễm không khí ngoài trời như một tác nhân gây ung thư nhóm 1: carcinogenic to humans (Group 1).

Theo WHO, bụi có ảnh hưởng đến con người hơn bất kỳ tác nhân của ô nhiễm không khí khác. Hít phải các loại bụi này gây ra nhiều ảnh hưởng có thể từ kích thích, nhiễm trùng và khó chịu đến hen suyễn trầm trọng. Những người hút thuốc hoặc những người mắc bệnh từ trước, như tim hoặc phổi, có thể gặp các triệu chứng bổ sung hoặc nghiêm trọng hơn. Tiếp xúc bụi lâu dài có liên quan đến tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch và hô hấp và thậm chí là ung thư phổi. Rủi ro ảnh hưởng sức khỏe phụ thuộc vào mức độ phơi nhiễm.

Tại thời điểm này, có nhiều khuyến nghị từ các phương tiện truyền thông về việc sử dụng khẩu trang để bảo vệ hô hấp, giúp giảm phơi nhiễm bụi mịn từ ô nhiễm không khí. Tuy nhiên không phải ai cũng có các kiến thức cơ bản về khẩu trang.

Khẩu trang y tế khác khẩu trang phòng độc (mặt nạ phòng độc) thế nào?

Khẩu trang phòng độc (Particulate Respirators)

Khẩu trang phẫu thuật (Surgical Masks)

Oz0OBgql4Da_iV_42Bg7KfJhnkpb6LCnZemTYJiA

3EE_OQyIvMTRadrQqbg36ltc4rAgsRh8zR8dB660

Lọc các hạt từ không khí khi được đeo đúng cách, giúp giảm số lượng hạt hoặc vi trùng mà người đeo hít vào.Dùng để bảo vệ bảo vệ khỏi bụi siêu mịn PM2.5
Có chữ N90, N95, KN90, KN95, KP90, KP95.... được in trên sản phẩm.
Được bảo đảm áp chặt với khuôn mặt, với 2 dây đeo và có kẹp mũi có thể điều chỉnh để cho phép phù hợp với từng khuôn mặt hơn.


Phải được kiểm tra khả năng áp sát khuôn mặt trước khi được lưu hành.

Được FDA đặc tả để sử dụng làm khẩu trang phẫu thuật và không được thiết kế để bảo vệ phổi của bạn khỏi các mối nguy hiểm trong không khí như PM2.5.


Dùng để ngăn chặn các hạt lớn bị phát tán từ mũi với miệng của người đeo, chẳng hạn như nước bọt hoặc đờm, xâm nhập vào môi trường. Nếu người đeo ho hoặc hắt hơi, khẩu trang phẫu thuật sẽ giúp thu thập các hạt lớn hơn, tránh bị văng ra.

Không Có chữ N90, N95, KN90, KN95, KP90, KP95.... được in trên sản phẩm.

Thường được sử dụng cho một thủ tục y tế (ví dụ: phẫu thuật bởi bác sĩ phẫu thuật) và loại bỏ sau đó.

Thường không vừa khít với khuôn mặt vì có thể có những khoảng trống xung quanh các cạnh.


Không phải kiểm tra khả năng áp sát khuôn mặt.

Khẩu trang phòng độc phải tuân thủ tiêu chuẩn nào?

Ở Hoa Kỳ, khẩu trang phòng độc được Viện Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra tiêu chuẩn cho An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (NIOSH). NIOSH phân loại vào một trong ba loại chính

 • N không chống dầu (lọc được các hạt rắn và các hạt lỏng không chứa dầu), R hơi chống dầu (lọc được các hạt rắn và các hạt lỏng không chứa dầu, có khả năng lọc được một phần các hạt rắn và các hạt lỏng chứa dầu) và P chống dầu (tất cả các loại hạt, cả chứa dầu lẫn không chứa dầu)
 • Xếp hạng NIOSH được áp dụng với hiệu quả lọc hạt 90% (N90, P90), 95% (N95, P95) và 99,97% (N100, P100);
 • Khẩu trang N90, N95, N100 thường được sử dụng để giúp giảm phơi nhiễm từ các hạt không chứa dầu, như vậy như các hạt ô nhiễm không khí.

Trong tiêu chuẩn Trung Quốc, khẩu trang phòng độc được chia thành hai loại:

 • Khẩu trang phòng độc lớp KN chỉ lọc các hạt không không chứa dầu như bụi, sương mù và vi sinh vật. Ô nhiễm không khí thường là được coi là loại hạt không chứa dầu. Tiêu chuẩn này là bản sao tiêu chuẩn N của Mỹ.
 • Khẩu trang phòng độc lớp KP có thể được sử dụng cho cả hạt có lẫn không có dầu. Tiêu chuẩn này là bản sao tiêu chuẩn P của Mỹ.
 • Khẩu trang phòng độc được Trung Quốc phê duyệt cũng có sẵn với một số hiệu quả lọc: hiệu suất 90% (KN90, KP90), 95% (KN95, KP95) và 99,97% (KN100, KP100) - thực ra là bản sao của tiêu chuẩn Mỹ.
 • Khẩu trang KN90 và KN95, KN100 thường được sử dụng để giúp giảm phơi nhiễm các hạt không chứa dầu như các hạt ô nhiễm không khí.

Trong tiêu chuẩn Châu Âu, khẩu trang phòng độc được chia thành 3 loại:

 • P1, FFP1 lọc được với hiệu suất > 80% hạt ô nhiễm.
 • P2, FFP2 lọc được với hiệu suất > 94% hạt ô nhiễm.
 • P3, FFP3 lọc được với hiệu suất > 99.95% hạt ô nhiễm.

Vậy là để phòng tránh ô nhiễm không khí chúng ta nên mua khẩu trang N90, KN90 (nếu ít tiền) hoặc khẩu trang N95, KN95, P2, FFP2 nếu kinh tế tốt hơn. Nếu tiền không phải vấn đề thì bạn có thể mua khẩu trang N100, KN100, P3, FFP3 !!!

Tại sao một số khẩu trang quảng cáo lọc được 90%, 95%, 99% nhưng không dám đề chuẩn chống bụi?

 • Đơn giản vì những khẩu trang này có màng lọc được 90%, 95%, 99% như họ quảng cáo, nhưng nó không đủ kín để che hết khuôn mặt ( đặc biệt là phần mũi, không lượn sóng, sáp sát được theo mũi).
 • Màng lọc của khẩu trang y tế cũng lọc được 80% đó, tuy nhiên nó có tác dụng đâu, vì nó hở toang hoác.

Khẩu trang chống độc hấp thụ được những tác nhân gây hại nào?

 • Chỉ là các hạt ở cấp độ 0.3 micron thôi nhé, chứ không phải là các phân tử như các bạn nghĩ ạ. Nó không hấp thụ được các khí độc hại như ozone (O3), sulfur dioxide (SO2), nitơ dioxide (NO2) và carbon monoxide (CO) … bởi các khí đó nhỏ ở cấp độ phân tử.

 • Vi khuẩn và virus cũng nằm trong trong các đối tượng phòng chống được khi đeo khẩu trang này. Các tổ chức y tế thế giới đều khuyến cáo sử dụng khẩu trang N95 và KN95 ở những vùng dịch bệnh lây lan.
 • Thế nên ai đó nghĩ đeo khẩu trang xong có thể cắm mũi vào ống bô xe máy, ô tô thì sẽ chết sớm ạ :D

Khẩu trang chống độc màu đen có lớp than hoạt tính có tác dụng gì? Thường các khẩu trang này có ghi nuisance level organic vapor

 • Các khẩu trang này có tác dụng làm giảm các hơi hữu cơ gây khó chịu, phiền phức (chủ yếu là giảm mùi khó chịu). Lưu ý là khi các hơi hữu cơ này đạt đến nồng độ cao ở mức độc hại thì phải tránh xa chứ không được trông cậy vào khẩu trang này

 • Than hoạt tính không hấp thụ được hết tất cả các loại khí độc, vậy nên thường thì với từng loại khí độc, sẽ cần thêm một lớp hóa chất hấp thụ khác.

 • Thời gian có tác dụng của lớp than hoạt tính phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố: Nồng độ hơi độc càng cao, độ ẩm càng cao, nhiệt độ càng cao, tốc độ thở càng cao, lớp than càng mỏng thì thời gian tác dụng càng ngắn.

Thời lượng sử dụng tối đa (tuổi thọ) của các khẩu trang này ra sao?

 • Khẩu trang N, KN (không chống dầu) không giới hạn thời lượng sử dụng, đồng nghĩa với việc nếu mà khẩu trang không bị rách, hỏng thì bạn vẫn có thể tiếp tục dùng.
 • Khẩu trang R (hơi chống dầu) chỉ cho thời lượng sử dụng 8 tiếng. Dùng hết 8 tiếng bạn phải bỏ đi và thay cái mới.
 • Khẩu trang P, KP đỉ cho thời lượng sử dụng tối đa 40 giờ hoặc 30 ngày sử dụng - tùy theo điều kiện nào đến trước.

Vậy nên nếu đã có tiền mua khẩu trang P, KP thì bạn nên thay nó khi hết thời lượng sử dụng

Van thở (Valve) là gì? Có tác dụng như thế nào?

 • Là van một chiều, chỉ cho không khí từ bên trong khẩu trang đi ra chứ không cho không khí từ bên ngoài khẩu trang đi vào.

 • Với 3M thì công nghệ đó gọi là 3M™ Cool Flow™ Valve

 • Van giúp:

 • Thở ra dễ dàng hơn, do đó đỡ tốn sức hơn khi thở ra.

 • Bên trong khẩu trang đỡ bị nóng ẩm hơn, đỡ bị hấp hơi kính.

 • Đặc biệt hữu ích trong môi trường nóng ẩm, hoặc khi phải thực hiện hoạt động thể chất nặng nhọc, kéo dài

Trường hợp nào không nên dùng khẩu trang có van thở?

 • Là trường hợp người đeo bị bệnh và không muốn mình lây bệnh cho người khác.

 • Do không khí đi từ bên trong ra ngoài qua van thở không được lọc bởi màng lọc.

Mua khẩu trang đeo tai, đeo qua đầu 1 dây, đeo qua đầu 2 dây?

 • Không có loại đeo qua đầu 1 dây các bạn nhé!!!. 1 dây sẽ không thể đảm bảo khẩu trang áp sát mặt nên các nhà sản xuất nghiêm túc không sử dụng.

 • Đeo qua tai có thể bạn sẽ gặp vấn đề về đau tai, lý do là khẩu trang cần áp chặt vào mặt.

 • Đeo qua đầu là ổn nhất nhưng thường người lớn sẽ thấy không tiện đặc biệt là các bạn gái với nhiều kiểu tóc đa dạng. Vậy nên: trẻ em tốt nhất mua loại 2 dây đeo qua đầu, còn người lớn thì tùy!

Ai sẽ được hưởng lợi từ việc đeo khẩu trang phòng độc?

 • Những người bị biến chứng hô hấp như hen suyễn hoặc bệnh phổi

 • Người béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường

 • Những người được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch

 • Trẻ em, thanh thiếu niên đang lớn và người già

 • Phụ nữ và bà mẹ mới sinh

Khẩu trang 3M giặt được hay không giặt được?

 • Tất cả các khẩu trang chống bụi mịn PM 2.5 PM2.5 đều không giặt được, do việc giặt phá hủy cấu trúc của lớp lọc. Đồng thời trong nước cũng có nhiều hạt bẩn nhỏ mắc vào trong. Do đó các khẩu trang chống bụi min PM 2.5 của 3M không được giặt

Thanh nẹp mũi của khẩu trang 3M gẫy sau một vài lần gập?

 • Tất cả nẹp mũi của khẩu trang 3M chính hãng đều dùng nhôm nguyên chất, để đủ mềm để có thể uốn theo mũi người đeo mà không làm người đeo bị đau. Tuy nhiên nhôm không phải là kim loại đàn hồi tốt. Do đó nẹp mũi của khẩu trang 3M sẽ dễ bị dãy nếu gập đi gập lại liên tục.
 • Để dùng được lâu xin bạn đừng gập đi gập lại nhiều.
Loading...