Nhạc cụ chơi bằng cách rung tay như xúc xắc, lục lạc, chuông, búa cát, trứng cát

Nhạc cụ chơi bằng cách rung tay như xúc xắc, lục lạc, chuông, búa cát, trứng cát… giúp các bé tập cầm nắm, thể hiện cảm xúc, dễ dàng vừa đi vừa chơi, dễ thu hút sự quan tâm của bé

Thể loại con

Rất tiếc về sự bất tiện này.

Tìm kiếm lại những gì bạn đang tìm