Chăm sóc khách hàng - Liên hệ với chúng tôi

gửi một tin nhắn

 

Chào bạn Khodochoitreem.com mời bạn đến phỏng vấn tại tầng 2, 92 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội vào lúc 11h ngày 27/11/2019. Khi đi bạn mang hồ sơ đến, chúng tôi sẽ chỉ xem rồi trả lại luôn Trân trọng

mêmmeemem