Nhà sản xuất

Sản phẩm mới

Khuyến mãi

Không có sản phẩm đặc biệt vào thời điểm này.
Micro Mini Block

Mini Block là những miếng xếp hình có thiết kế hình dạng giống với lego hoàn toàn nhưng nhỏ hơn về kích thước khoảng 1,2 - 2 lần so với lego.

Micro Mini Block Không có sản phẩm nào trong thể loại này